Χημικές, βιολογικές και ραδιοπυρηνικές απειλές

Η ΕΕ συντονίζει τις εθνικές πολιτικές καταπολέμησης σημαντικών διασυνοριακών απειλών κατά της δημόσιας υγείας, όπως η εσκεμμένη ή τυχαία έκλυση χημικών, βιολογικών και ραδιοπυρηνικών (ΧΒΡΠ) παραγόντων. Η ΕΕ αναπτύσσει επίσης σχέδια πανευρωπαϊκής ετοιμότητας και αντίδρασης για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών.

Τι είναι οι χημικές, βιολογικές και ραδιοπυρηνικές (ΧΒΡΠ) απειλές;

Η ΕΕ ετοιμάζεται για την αντιμετώπιση ΧΒΡΠ κινδύνων όλων των ειδών, ανθρώπινης ή φυσικής προέλευσης, τυχαίων ή εσκεμμένων, όπως π.χ. η εσκεμμένη μόλυνση πόσιμου νερού, η τυχαία ραδιοπυρηνική μόλυνση ή η εμφάνιση ενός νέου λοιμώδους νοσήματος, συμπεριλαμβανομένων των νοσημάτων που λαμβάνουν τη μορφή πανδημίας.

Δραστηριότητες της ΕΕ

Οι δραστηριότητες της Ένωσης με σκοπό την ετοιμότητα/αντίδραση κατά των ΧΒΡΠ κινδύνων περιλαμβάνουν τα εξής:

  • στρατηγικές και ρυθμίσεις για τη διαχείριση κρίσεων
  • συστήματα επικοινωνιών για τη διασύνδεση των κρατών μελών της ΕΕ
  • διαβουλεύσεις με ειδικούς στην πρόληψη, την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των κινδύνων
  • εκτιμήσεις των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία
  • στήριξη της έρευνας για ζητήματα που σχετίζονται με τους κινδύνους ΧΒΡΠ.

Οργανωτικό πλαίσιο για ΧΒΡΠ απειλές στην ΕΕ

Η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών, είναι το βασικό συντονιστικό όργανο υγειονομικής ασφάλειας στην Ένωση. Τα τρία τμήματα της επιτροπής είναι τα εξής: (i) ΧΒΡΠ, (ii) γρίπη και (iii) σχεδιασμός γενικής ετοιμότητας.

Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Υγειονομική Ασφάλεια

Στην Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Υγειονομική Ασφάλεια   συμμετέχουν αξιωματούχοι του τομέα της υγείας από τις χώρες της ομάδας G7, το Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ο ΠΟΥ ως παρατηρητής.

Η πρωτοβουλία εξασφαλίζει έναν μηχανισμό ετοιμότητας όσον αφορά την υγειονομική ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο και παρέχει συμβουλές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Πρόσφατα παραδείγματα ΧΒΡΠ απειλών

  • Μόλυνση ανοξείδωτου χάλυβα από κοβάλτιο-60
  • Χρησιμοποίηση πολωνίου-210 ως δηλητηρίου
  • Μόλυνση γάλακτος από μελαμίνη
  • Γρίπη των πτηνών A(H5N1)

Πηγή : https://ec.europa.eu

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.